billardariasbaixas@gmail.com

billardariasbaixas@gmail.com

CRITERIOS DE DESEMPATE

 
 
 
Na última xornada decidiranse os postos do podio da CONFERENCIA RÍAS BAIXAS 2014 ademáis dalgún posto para representarnos no PLAY OFF NACIONAL 2014. Daquela, contemplando a probabilidade alta de que haxa algún empate na clasificación final, este será o criterio para desempatar:
 
Categorías ABSOLUTA-FEMININA-INFANTIL
-algún empate nos postos que van do 1º ao 4º será desempatado a unha carreira. Sortearase quen comenza.
 
-algún empate para o último posto de clasificación para o PLAY OFF NACIONAL. Desempatarase a unha carreira. Sortearase quen comenza.
 
Categoría de VARADOS
-algún empate para o último posto de clasificación desempatarase a un golpe entre os implicados no empate. Sortearase quen comenza.
 
 
Para solucionar a cuestión clasificatoria final en todos os demais empates considerarase como criterio de desempate a mellor puntuación obtida nas xornadas.

GALA DA BILLARDA 2014